Интер Маркет Мебел ДООЕЛ е компанија за трговија на мебел која е присутна од 1996г. Во нашата понуда на мебел се производи од реномирани странски производители како Matis Group, Forma Ideale, Black Red White, но и од домашни производители на мебел.